Fundacja Agenor

WESPRZYJ FUNDACJĘ AGENOR: Numer konta: 03 1020 2892 0000 5702 0577 5632 PKO BP

Nasze Akcje

Fundacja Agenor

W Fundacji AGENOR wierzymy, że największą siłą społeczności jest zdolność do wzajemnej pomocy. Naszym głównym celem jest niesienie pomocy indywidualnym przypadkom – szczególnie dzieciom i młodzieży z niepełnych rodzin, które codziennie stawiają czoła wyzwaniom związanym z chorobą lub niepełnosprawnością.