Fundacja Agenor

Nasze Akcje

Fundacja Agenor

W Fundacji AGENOR wierzymy, że największą siłą społeczności jest zdolność do wzajemnej pomocy. Naszym głównym celem jest niesienie pomocy indywidualnym przypadkom – szczególnie dzieciom i młodzieży z niepełnych rodzin, które codziennie stawiają czoła wyzwaniom związanym z chorobą lub niepełnosprawnością.