Fundacja Agenor

WESPRZYJ FUNDACJĘ AGENOR: Numer konta: 03 1020 2892 0000 5702 0577 5632 PKO BP

O Fundacji

Fundacja Agenor

Fundacja Agenor powstała w 2012 roku.

Misją Fundacji jest niesienie pomocy jak najszerszej rzeszy potrzebujących. Najwięcej uwagi chcemy skierować na indywidualną pomoc chorym i niepełnosprawnym dzieciom , które wychowują się w niepełnych rodzinach. Przyczyny samotnego wychowywania dziecka są rozmaite, najczęściej statystycznie zdarza się, że gdy dziecko rodzi się niepełnosprawne lub chore, ojciec dziecka nie radzi sobie z tym ciężarem i odchodzi. Wtedy cały ciężar opieki i zdobywania środków do życia spoczywa na matce dziecka. Chcemy w głównej mierze wspomóc te rodziny. Mamy nadzieję, że przy naszym, nie tylko finansowym wsparciu te kobiety przestaną być tylko są opiekunkami chorego dziecka, ale będą mogły żyć też swoim życiem, mając czas na wyjście do kawiarni, kina czy teatru.

Fundacja Agenor

Chcemy aby tradycyjne szlacheckie imię Agenor, kojarzyło się kobietom z tym mężczyzną, który staje na wysokości zadania. Jest odpowiedzialny, lojalny, nie boi się wyzwań i dotrzymuje danego słowa. Takim człowiekiem, był właśnie śp. Agenor Cassina, dziadek fundatora, którego imieniem została nazwana Fundacja.

Poza wsparciem tych osób, chcemy też być dla ojców, którzy zostają przytłoczeni informacją, że upragnione dziecko jest chore, grupą wsparcia, która pokaże, że można żyć w takiej sytuacji, i równie pięknie realizować wspólne (chociaż już trochę inne) pasje. Chcemy zaproponować tym ojcom wspólną aktywność (sportową, artystyczną, wolontariat ) aby pokazać, że nie są sami i mogą wspólnie rozwijać, tak ważne dla mężczyzn aktywności.

Fundacja Agenor

Poza wsparciem tych osób, chcemy też być dla ojców, którzy zostają przytłoczeni informacją, że upragnione dziecko jest chore, grupą wsparcia, która pokaże, że można żyć w takiej sytuacji, i równie pięknie realizować wspólne (chociaż już trochę inne) pasje. Chcemy zaproponować tym ojcom wspólną aktywność (sportową, artystyczną, wolontariat ) aby pokazać, że nie są sami i mogą wspólnie rozwijać, tak ważne dla mężczyzn aktywności.

Abyśmy mogli realizować te misje potrzebujemy:

• środków finansowych dla zaspokojenia konkretnych potrzeb naszych podopiecznych

• rozwinięcia wolontariatu dla wsparcia samotnych matek

• rozpoznawalności Fundacji Agenor i jej misji

Naszym celem jest zrealizowanie tych założeń w ciągu najbliższych lat, wykorzystując do tego media społecznościowe oraz opiniotwórcze środowiska i znane postacie z życia publicznego (artyści, sportowcy)

PREZES FUNDACJI AGENOR

MACIEJ JURUŚ

Blog Fundacji Agenor

Fundacja Agenor

4 grudzień 2023

Witajcie na blogu Fundacji Agenor, miejscu, gdzie serce spotyka się z troską, a pomoc staje się mostem łączącym potrzebujących z dobroczyńcami.